Marine Survey & Consulting AB

Marine-Survey_office

Marine Survey & Consulting AB
Gjuterigatan 1D bv
SE-582 73 Linköping
Sweden
Phone: +46(0)13 151517
Email: cecilia@marinesurvey.se
Web: www.marinesurvey.se


See a full list of all employees


Marine Survey startades 1955 och då handlade det mer om försäljning av undervattenskameror och undervattensfotografering. Verksamheten har förändrats över åren och idag säljer Marine Survey olika undervattensprodukter som t ex Subconn-kontakter, undervattenskameror, undervattenslampor mm.

Marine Survey har ett eget lager av Subconn-kontakter och en del andra produkter, i Linköping. Detta möjliggör snabba leveranser till kunder i Sverige.

Sedan 80-talet är Marine Survey exklusiv agent åt MacArtney A/S. Under denna tid har Marine Survey sålt en mängd undervattensprodukter till det svenska försvaret, polisen, Sjöfartsverket, universiteten, kärnkraftsindustrin och många företag inom elektronik och dykning mm mm.


ENGLISH

Marine Survey was established in 1955, dealing mostly with underwater cameras and underwater photographing. The business has changed over the years and today Marine Survey mostly sells different underwater products such as SubConn connectors, UV-cameras, UV-lights and more.

Marine Survey has a stock of SubConn connectors and other products in Linköping, which enables fast deliveries within Sweden.

Since the eighties, Marine Survey is an exclusive agent in Sweden for MacArtney A/S. During this time Marine Survey has sold many underwater products to the Swedish defence, the police, Sjöfartsverket, universities, the nuclear industry and many companies in the fields of electronics and diving etc.